Graaf Willem II Laan 18     2645 AJ Delfgauw     Telefoon 015 256 45 91

Brandinstallatie

Voor de juiste werking van brandinstallaties zoals brandslanghaspels, is de correcte aanleg van het leidingwerk van groot belang. Wij ontwerpen, leveren en verrichten de aanleg van leidingwerk ten behoeve van brandblusinstallaties, zodat de installatie aan de geldende normen voldoet.

Uiteraard wordt bij de aanleg van het leidingwerk ten behoeve van brandinstallaties altijd gewerkt op basis van beschikbare rapporten, adviezen en eisen van onder andere de brandweer en het waterleidingbedrijf. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de waterdruk, maar bijvoorbeeld ook naar het type leidingen; volstaan ‘normale’ blusleidingen of zijn er in verband met de hoogte van het pand droge blusleidingen nodig.

Tevens zorgen we dat de brandinstallatie wordt voorzien van eventueel benodigde maatregelen ter preventie van legionella, zoals beveiliging in het leidingnet.

Brandinstallatie